I. BÖLÜM
II. BÖLÜM


Aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı 1’den 5’e kadar sıralanmış ölçekte belirtiniz.
Memnuniyet değerlendirme ölçütleri:
1- Kesinlikle Katılmıyorum
2- Katılmıyorum
3- Kararsızım
4- Katılıyorum
5- Kesinlikle Katılıyorum

PERSONEL

Kütüphane Personeli: 1 2 3 4 5
Personelin kendi alanlarında verdikleri hizmetten memnunum
Kütüphanede çalışan personel sayısı yeterlidir
Personel, mesleki bilgi ve tecrübeye sahiptir
Personelin yaklaşımı ilgili ve yönlendiricidir
Personel, kullanıcılara karşı nazik, saygılı, hoşgörülü ve güler yüzlü davranmaktadır
Personel iletişime özen göstermektedir
Personel, kütüphane kurallarının uygulanması konusunda duyarlıdır
Kütüphane personelinin isteklerimi yerine getirmek için harcadığı çabadan memnunum
Bilgi ve belge ihtiyaçlarım için ilgili personele erişimde sıkıntı yaşamıyorum
Kütüphane personeli kullanıcılara eşit davranmaktadır
Personel problem çözmede istekli ve yeterlidir
Personel kullanıcıya güven verir
Personele sorduğum sorulara açıklayıcı ve yönlendirici cevaplar alabiliyorum
Telefon ya da e-posta aracılığıyla soru sorduğumda ya da yardım istediğimde hızlı ve açıklayıcı geri dönüş alıyorum
Personel, rafları düzenleme ve kaynakları yerleştirme konusunda titiz, aradığım kitabı raftaki yerinde kolayca bulabiliyorum
Yerinde bulamadığım bilgi kaynaklarına ulaşabilmem konusunda yeterince yardımcı olunmaktadır

HİZMETLER

Kütüphane Hizmetleri: 1 2 3 4 5
Genel olarak kütüphane hizmetlerinden memnunum
Kütüphane tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarından memnunum
Koleksiyon ve hizmetler hakkındaki yenilikleri, yapılan duyurular (web / e-posta) ile takip edebiliyorum
Ödünç alabildiğim kaynak sayısı yeterlidir
Kaynakların ödünç verilme süresi yeterlidir
İade süresi yaklaşan kitaplarla ilgili gönderilen hatırlatma mailleri çok yararlıdır
Ödünç aldığım kitapların sürelerini, internet üzerinden uzatabileceğimin farkındayım
Kütüphanede ödünç verme / iade işlemleri hızla gerçekleştirilmektedir
Ödünç verme / iade işlemlerini, kütüphane girişindeki Self-Check’leri kullanarak kendim de gerçekleştirebileceğimin farkındayım
Aradığım kaynağı bulabilmek için kütüphane kataloğunu kullanmam gerektiğini biliyorum
Katalog taramasını, kütüphanedeki PC’lerden veya kütüphane dışından, zorlanmadan yapabiliyorum
Yönlendirme işaretleri ve raf yönlendirmeleri, aradığım bölümü ve yayını bulmamda bana yardımcı oluyor
Aradığım kitabı, katalogdan aldığım yer numarasıyla nasıl bulacağımı biliyorum
Aradığım kitapları bulmak için yardıma ihtiyaç duymuyorum
Kaynak alımında kullanıcılardan gelen istekler dikkate alınmaktadır
Kitap Sipariş Formunu doldurarak istediğim kitapların kütüphaneye alınmasını sağlayabiliyorum
Türkçe kaynaklar (kitap / dergi / referans kaynakları…) yeterlidir
Kaynaklar günceldir
Kütüphane ve kaynak kullanımıyla ilgili verilen kullanıcı eğitimlerinden memnunum
Kütüphane tanıtım turları (oryantasyon), kütüphaneyi kendi kendime kullanabilmemde bana fayda sağlamıştır
Kütüphane hizmetlerinde kullanılan teknolojik imkânlardan, internet bağlantı hizmetlerinden (kablosuz ağ) memnunum
Kütüphane web sayfasını çok güncel buluyorum
Kütüphane web sayfasının kullanımını kolay buluyorum
Fotokopi hizmetinden memnunum
Kütüphane hizmetleri hakkında şikâyet ve önerilerim dikkate alınır
Kütüphanede, bir kullanıcı olarak bana önem verildiğini hissediyorum
Elektronik Hizmetler: 1 2 3 4 5
Kütüphane, alanım ile ilgili yeterli veri tabanına sahiptir
Veri tabanlarını etkin kullanabiliyorum
Denemeye açılan veri tabanları hakkında bilgi sahibiyim
Kullanım kılavuzları sayesinde, veri tabanlarını daha rahat kullanabiliyorum
Kütüphanedeki e-kaynaklar tüm ihtiyacımı karşılamaktadır
Proxy ayarları ile elektronik kaynaklara kütüphane dışından erişebiliyorum (sadece master/doktora öğrencileri)

KÜTÜPHANENİN ÖNCELİK VERMESİ GEREKEN KONULAR

Kütüphanemizin öncelik vermesini istediğiniz alanları, 1’den 5’e kadar sıralanmış ölçekte belirtiniz.
1. Kesinlikle Katılmıyorum
2. Katılmıyorum
3. Kararsızım
4. Katılıyorum
5. Kesinlikle Katılıyorum

1 2 3 4 5
Basılı kitap
Basılı dergi
Elektronik kitap
Elektronik dergi
Basılı referans koleksiyonu
Elektronik referans koleksiyonu
Veri tabanları
Görsel – işitsel materyaller
Kütüphane tanıtım turları
Rehberler
Kullanıcı eğitimi
Sosyal ağlar (Facebook, Twitter…)
Teknolojik imkânlar (bilgisayar vs.)